Поверителност на данните

Интернет магазинът Katina Toys Ви гарантира, че личните данни, които сте въвели при първоначалната Ви регистрацията в магазина, ще бъдат използвани единствено за целите на поръчките и доставките.